Regulatory News

Regulatory News

EnglishSwedish

Hoylu receives new orders from partners in Austria and Russia

Stockholm, Sweden, January 23, 2019 – Hoylu is pleased to announce new orders from partners Bene and Polymedia. Total orders received yesterday was for SEK 450,000 and will be delivered in Q1. Stein Revelsby, Hoylu’s CEO, says – “We continue ...
Read More

Hoylu Receives New Order From Ventura Global for Dubai Government Agency

Stockholm, Sweden, January 18 2019 – Following on the successful delivery for the three campuses of the Higher Colleges of Technology in the UAE, Hoylu is pleased to announce a new order from our partner Ventura Global. The order for ...
Read More

Hoylu Releases Preliminary Revenue Numbers for Q4

Stockholm, Sweden, January 10, 2019 – Enterprise Collaboration company Hoylu today announced preliminary revenue numbers and EBITDA numbers for Q4. Revenues in the fourth quarter were SEK 13.1 million up from SEK 9.0 million in Q3, a 46% growth from ...
Read More

The board in Hoylu approves allocation of all convertible loan notes subscribed for in the issue of convertible loan notes in Hoylu.

Hoylu AB (publ) (”Hoylu” or the “Company”) has completed the issue of convertible loan notes with pre-emptive right for current shareholders, with exemption from the shareholders Alden AS, Fougner Invest AS, Pine AS, Hering AS and Skadi AS, which was ...
Read More

Hoylu AB: Hoylu AB (publ) publishes information memorandum due to convertible loan note issue

Not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Australia, Japan, Hong Kong, Switzerland, New Zealand, Singapore or South Africa or any other jurisdiction in which the distribution of this press release would be unlawful or ...
Read More

Hoylu AB: BULLETIN FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN HOYLU AB (PUBL)

PRESS RELEASE 28/11/2018 Today on November 28, 2018 at 14:00, Hoylu AB (publ), reg. no. 559084-6381 (the “Company”) held an Extraordinary General Meeting at the premises of MAQS Advokatbyrå at Gibraltargatan 7 in Malmö, Sweden. Resolution regarding amendments to the ...
Read More
Loading...

HOYLU FÅR ORDER FRÅN PARTNER I ÖSTERRIKE OCH RYSSLAND

Stockholm, Sverige, 23:e januari 2019 – Hoylu tillkännagav idag att man har fått nya order från partnerna Bene och Polymedia. Totalt värde för dessa order som mottogs igår är 450 000 SEK och de kommer att levereras under Q1.Stein Revelsby, ...
Read More

HOYLU FÅR NY ORDER FRÅN VENTURA GLOBAL FÖR MYNDIGHET I DUBAI

Stockholm, Sverige, 18:e januari 2019 – Efter den framgångsrika leveransen till tre campus på the Higher Colleges of Technology i Förenade Arabemiraten tillkännagav Hoylu idag en ny order från partner Ventura Global. Ordern har ett värde av ca. 270 000 ...
Read More

HOYLU SLÄPPER PRELIMINÄRA INTÄKTSTAL FÖR DET FJÄRDE KVARTALET

Stockholm, Sverige, 10 januari 2019 – Hoylu, ett ledande företag inom digitala samarbetslösningar tillkännagav idag preliminära omsättningssiffror och EBITDA för Q4 2018. Omsättningen i det fjärde kvartalet uppgick till 13,1 MSEK, en ökning från 9,0 MSEK i Q3 samma år, ...
Read More

Styrelsen i Hoylu godkänner tilldelning av samtliga konvertibler som tecknats i konvertibelemissionen i Hoylu.

Hoylu AB (publ) (”Hoylu” eller ”Bolaget”) har avslutat den emission av konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med undantag för aktieägarna Alden AS, Fougner Invest AS, Pine AS, Hering AS och Skadi AS som beslutades av styrelsen den 29 oktober ...
Read More

Hoylu AB: Hoylu AB (publ) publicerar informationsmemorandum till följd av genomförande av emission av konvertibler

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller kräva registrerings- eller andra åtgärder utöver dem som ...
Read More

Hoylu AB:KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)

PRESSMEDDELANDE 28/11/2018   Hoylu AB (publ), org.nr 559084-6381 (“Bolaget”) höll idag den 28 november 2018, kl. 14.00 extra bolagsstämma i MAQS Advokatbyrås lokaler på Gibraltargatan 7, Malmö. Beslut om ändring av bolagsordningen Extra bolagsstämman beslutade att ändra Bolagets säte till ...
Read More
Loading...